سرخط
به اهتزاز در آمدن پرچم "آلبانی بزرگ" با یک پهپاد بر فراز استادیوم بلگراد در هنگام برگزاری مسابقه فوتبال میان صربستان و آلبانی، باعث برانگیخته شدن خشم…