دفاع یک نماینده مجلس از ارسال پارازیت

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که باید بجا و به موقع پارازیت ارسال کنیم.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: دفاع یک نماینده مجلس از ارسال پارازیت