شیوع کرونا میان حجاج ایرانی رد شد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: شیوع کرونا میان حجاج ایرانی رد شد