برق مناطقی از پایتخت بنگلادش دوباره وصل شد.

به دنبال قطع سراسری شبکه برق در بنگلادش، جریان برق در  مناطقی از داکا، پایتخت، دوباره وصل شده است. روز شنبه به علت نقص فنی در شبکه انتقال برق از هند به بنگلادش، جریان برق در سراسر این کشور قطع شد و فرودگاه ها، بیمارستان ها و خدمات اورژانس ناچار به استفاده از ژنراتورهای برق شدند. 

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: قطع سراسری برق در بنگلادش