مجلس با کلیات طرح احکام دائمی بودجه‌های سنواتی موافقت کرد/ نصف بودجه از فیلتر پارلمان گذشت

نمایندگان مجلس با 151 رأی مثبت، با کلیات طرح احکام دائمی و ثابت لوایح بودجه‌های سنواتی موافقت کردند.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: نصف بودجه از فیلتر پارلمان گذشت