میدان تجریش دهه ۴۰

میدان تجریش سالهای نه چندان دور این عکس مربوط به دهه 40 از میدان تجریش می باشد.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: میدان تجریش دهه 40/عکس