سرخط
شورای عالی اداری ایران در جلسه روز دوشنبه خود با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استانی موافقت کرد.شورای عالی اداری ایران در جلسه روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه خود با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استانی، از طریق ادغام دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس مصوبه شورای عالی اداری میزان اختیارات و چگونگی ارتباط و تعامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و استانداری‌ها، در جلسه مشترکی بین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر کشور، تعیین خواهد شد. محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در سال ۸۶ منحل کرد اما دولت حسن روحانی از ابتدای آغاز به کار خود در سال گذشته وعده داده بود که این سازمان را احیا کند. مجلس شورای اسلامی نیز روز ۲۱ آذر ۹۲ به تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران ظرف مدت شش ماه رای داده و نام آن را به «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهروه‌وری» تغییر داده بود. شورای نگهبان ۱۸ دی ۹۲ «الزام رییس جمهور» به تشکیل این سازمان را مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی اعلام و این مصوبه مجلس را رد کرده بود. معاون اول رییس جمهوری ایران عصر روز دوشنبه از احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان «مطالبه» کار‌شناسان و صاحب نظران از دولت و رییس جمهوری یاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری گفت: «این موضوع از یکسو در دوره انتخابات توسط رییس جمهوری وعده داده شده بود و از سوی دیگر این سازمان برای کشورهای در حال توسعه که دارای برنامه‌های میان‌ مدت و کوتاه‌ مدت توسعه‌ای هستند، یک امر ضروری محسوب می‌شود». وی همچنین گفت که «بخش زیادی» از نیروی انسانی و توان کار‌شناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از انحلال «تضعیف» شده است. در حال حاضر محمد باقر نوبخت ریاست «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» و سرپرستی «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» را عهده دار است که بنا است با ادغام این دو نهاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش از انحلال هفت وظیفه اصلی داشت که مهم‌ترین آن بودجه‌ریزی کل کشور بود. بر اساس گزارش‌ها از حدود ۷۰ سال پیش سازمان‌ها و یا دفاتری در مجموعه دولت ایران با هدف برنامه ریزی و تدوین بودجه کشور تشکیل شده است. در سال ۱۳۵۱ نام «سازمان برنامه» وقت به «سازمان برنامه و بودجه» تغییر یافت و این سازمان وظیفه تهیه و تدوین بودجه کشور را نیز عهده دار شد. در سال ۱۳۴۰ نیز شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و پس از پنج سال «سازمان خدمات کشوری» را به «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» تبدیل کرده بود. با ادغام این دو سازمان در سال ۱۳۷۸ و در دولت محمد خاتمی «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» به وجود آمد.