دستیار رئیس‌جمهور: دولت اختیاری برای رفع حصر ندارد

دستیار رئیس‌جمهور: دولت اختیاری برای رفع حصر ندارد
کلمه
چکیده :علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها، می گوید دولت برای عمل به وعده رفع حصر کروبی، موسوی و رهنورد از اختیار کافی برخوردار نیست. این در حالی است که حسام الدین آشنا، مشاور روحانی، ماه قبل گفته بود که مسئولیت حصر با شورای عالی امنیت ملی بوده و هست و خواهد بود؛ شورایی که ریاست آن یا رئیس جمهوری است....


کلمه – گروه خبر: علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها، می گوید دولت برای عمل به وعده رفع حصر کروبی، موسوی و رهنورد از اختیار کافی برخوردار نیست.

به گزارش کلمه، یونسی که در دولت خاتمی وزیر اطلاعات بود، در عین حال گفته است که اگر شرایط آرام شود و از جو سیاسی فاصله بگیریم، ممکن است دولت بتواند به این وعده اش عمل کند.

مشاور حسن روحانی این سخنان را در نمایشگاه مطبوعات ابراز داشته و آنگونه که انصاف نیوز گزارش کرده، عده ای را که از آنها نام نبرده، متهم کرده که همیشه می‌خواهند جو با التهاب باشد و نمی‌خواهند جو آرام شود.

ماه قبل حسام الدین آشنا، از دیگر مشاوران رئیس جمهوری، گفته بود که مسئولیت حصر با شورای عالی امنیت ملی بوده و هست و خواهد بود. وی اما بازگو نکرده بود که روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی چه اقداماتی برای عمل به وعده خود برای رفع حصر صورت داده است.

حالا یونسی مدعی شده که دولت، که چندین عضو شورای امنیت ملی متعلق به آن است، اختیاری برای رفع حصر ندارد. او نیز اعلام نکرده که کدام نهاد و بر اساس کدام قانون، مسئول حصر است.

تلاش برای رفع مسئولیت از دولت درباره ادامه حصر غیرقانونی در حالی است که روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی، به صراحت این موضوع را به عنوان یک وعده مطرح کرده بود و نگفته بود که دولت اختیاری در این زمینه ندارد.

منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: دولت اختیاری برای رفع‌ حصر ندارد