سرخط
علی یونسی، مشاور رئیس جمهور ایران در مورد حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت: "دولت اختیاری در این زمینه ندارد، اما می‌تواند زمینه را فراهم کند. اما خیلی‌ها نمی‌خواهند، همیشه می‌خواهند جو با التهاب باشد."