روزگارخوش دایی و مایلی کهن!/عکس

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: دایی از مایلی کهن گذشت، وزارت ورزش از دایی