رضایت نامه کتبی دایی برای مایلی کهن

ابراز ندامت ایشان هیچ چیزی به ارزش های موکل اضافه نکرده و تاثیری در تشفی خاطر مجروح آقای دایی و خانواده محترمش به واسطه اتهامات اخلاقی ناروا و تهی از حقیقت نخواهد گذاشت.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: دایی از مایلی کهن گذشت، وزارت ورزش از دایی