تا وقتی که مایلی کهن دوستی مثل فریادشیران داره نیاز به دشمن نداره.

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: دایی از مایلی کهن گذشت، وزارت ورزش از دایی