تصاویر/ تدفین ناتمام پیکر پاشایی

تصاویر/ تدفین ناتمام پیکر پاشایی
فردا

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: پیکر مرتضی پاشایی به خاک سپرده شد