حلقه معین بر وزارت علوم چنبره زده است

برنامه نگاه یک با حضور نقوی‌حسینی و حسینی‌صدر نمایندگان مخالف و موافق وزیر پیشنهادی علوم‌، اهمیت این وزارتخانه، ویژگی‌ها و برنامه‌های دانش‌آشتیانی، وزیر پیشنهادی دولت را بررسی کرد.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: نقوی‌حسینی: حلقه معین بر وزارت علوم چنبره زده اند