انفصال دائم از مشاغل قضایی و ۵ سال از مشاغل دولتی در پرونده کهریزک/ حکم تعحب برانگیز برای سعید مرتضوی

منبع خبر: روز

اخبار مرتبط: اعتراض مرتضوی به حکم انفصال دائم از حرفه قضائی