روزنما :پیکر مرتضی پاشایی در آغوش خاک آرمید

روزنما :پیکر مرتضی پاشایی در آغوش خاک آرمید
تابناک
گزارش مصور  داخلی

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: پیکر مرتضی پاشایی به خاک سپرده شد