جنجال بر سر آلودگی آب تهران/ عضو شورای شهر، شهر را به هم ریخت

منبع خبر: روز

اخبار مرتبط: عضو شورای شهر، شهر را به هم ریخت