تیموریان به خبرنگاران: خسته نباشید خداحافظ!

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: پیغام تیموریان برای خبرنگاران!