مهرداد درویش پور: سکسیسم در طنز، جلوه ای از خشونت روانی علیه زنان

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: مهرداد درویش پور: سکسیسم در طنز، جلوه ای از خشونت روانی علیه زنان