حضور خلعتبری در پیکان منتفی شد

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: حضور خلعتبری در پیکان منتفی شد