اسرائیل به پرداخت غرامت نفتی به ایران محکوم شد

به گزارش منابع خبری اسرائیل، دادگاهی در سوئیس شکایت جمهوری اسلامی از اسرائیل در مورد خودداری از پرداخت سهم ایران از نفت صادراتی از طریق لوله نفتی عیلات - اشکلون را وارد دانسته و از اسرائیل خواسته است به ایران غرامت بپردازد.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: اسرائيل به پرداخت غرامت به ایران محکوم شد