سرخط
تهران- ایرنا- رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی یا تاکید بر اینکه آژانس باید بی طرفانه و حرفه ای عمل کند، از رد 'غیررسمی' پیشنهاد تهران برای بازرسی از سایت ادعایی مریوان انتقاد کرد.