اسرائیل به پرداخت غرامت نفتی به ایران محکوم شد

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: اسرائيل به پرداخت غرامت به ایران محکوم شد