کانون مدافعان حقوق بشر خواستار رفع حصر شد

منبع خبر: روز

اخبار مرتبط: تاکید کانون مدافعان حقوق بشر بر پاسخگویی دولت درباره مطالبه رفع حصر