طراحان جنگ نرم هم حماسه ۹ دی را فراموش نمی کنند/جریان رقیب در سال ۸۸ نانجیب بود/پروژه رفع حصر سران فتنه بازتولید فتنه است

انبارلویی معتقد است: پس از قیام 9 دی لحن رادیوهای خارجی و دشمن تغییر پیدا کرد و در واقع قیام 9 دی تیر خلاص به فتنه بود حتی کسانی که در اتاق‌های جنگ نرم نشسته و بازتولید آن را طراحی می‌کنند، بعید است که 9 دی را فراموش کنند.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: طراحان جنگ نرم هم حماسه 9 دی را فراموش نمی کنند/جریان رقیب در سال 88 نانجیب بود/پروژه رفع حصر سران فتنه بازتولید فتنه است