تخلف ۱۷۰۰ میلیاردی در بنیاد شهید، بنیادی پر از فساد

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: تخلف ۱۷۰۰ میلیاردی در بنیاد شهید، بنیادی پر از فساد