تاکید فرماندار زاهدان بر ترغیب دانش‌آموزان ‌به سمت پژوهش ‌

فرماندار زاهدان با بیان اینکه ترغیب و تشویق دانش‌آموزان از سنین پایین به سمت پژوهش و تحقیق باید مدنظر باشد، گفت: ارائه پژوهش و مقاله باید منجر به تولید ثروت و ایجاد اشتغال شود.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: تاکید فرماندار زاهدان بر ترغیب دانش‌آموزان ‌به سمت پژوهش ‌