سیدمحمد خاتمی: باید مراقب بود به دام استبداد نیفتاد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: سید محمد خاتمی: رفع حصر، هم مطالبه جامعه و هم خواست دولت است