نماینده مجلس: امکانات نظامی ما از معیشیت مردم مهمترند

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: نماینده مجلس: امکانات نظامی ما از معیشیت مردم مهمترند