ارسال پرونده سعید مرتضوی به مرجع قضایی دیگر

افتخاری بیان کرد: هنوز برای آن بخش از پرونده که مربوط به جزای نقدی می‌شود و دیوان عالی از آن ایراد گرفته، شعبه هم‌عرض تعیین نشده است.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: پرونده ی مرتضوی به «یک مرجع قضایی» ناشناس منتقل شد