نماینده مجلس: امکانات نظامی ما از معیشیت مردم مهمترند

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: نماینده مجلس: امکانات نظامی ما از معیشیت مردم مهمترند