اعلام نظر نهایی شورای رقابت در مورد دنا

نادر قاضی‌پور با تشریح جزئیات جلسه عصر امروز شورای رقابت، اظهار داشت: نماینده ایران‌ خودرو هفته گذشته در جلسه‌ای با رئیس شورای رقابت اسناد و مدارکی را در مورد قیمت تمام شده تولید دنا ارائه کرده بود که در جلسه عصر امروز شورای رقابت، در این مورد بحث شد و در نهایت، اعضای شورا بر عدم بازنگری در قیمت‌گذاری دنا تأکید کردند.به گزارش فارس، عضو ناظر شورای رقابت با تشریح جزئیات جلسه عصر امروز شورا گفت: در این جلسه اعتراض ایران‌ خودرو نسبت به قیمت‌ تعیین شده برای خودرو دنا از سوی شورای رقابت مطرح و در نهایت،نظر شورا مبنی بر عدم بازنگری در قیمت‌ این خودرو اعلام شد.نادر قاضی‌پور با تشریح جزئیات جلسه عصر امروز شورای رقابت، اظهار داشت: نماینده ایران‌ خودرو هفته گذشته در جلسه‌ای با رئیس شورای رقابت اسناد و مدارکی را در مورد قیمت تمام شده تولید دنا ارائه کرده بود که در جلسه عصر امروز شورای رقابت، در این مورد بحث شد و در نهایت، اعضای شورا بر عدم بازنگری در قیمت‌گذاری دنا تأکید کردند.وی ادامه داد: اعضای شورای رقابت بر قیمت تعیین شده برای دنا تأکید دارند و تجدید نظری در قیمت این خودرو صورت نخواهد گرفت. قاضی پور افزود: مرکز ملی رقابت، قیمت جدید دنا را اعلام خواهد کرد.چندی پیش قیمت دنا، محصول جدید ایران‌ خودرو از سوی شورای رقابت ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که ایران خودرو نسبت به این قیمت معترض شده و اعلام کرده بود، عرضه دنا با این قیمت به صرفه نیست و اگر قرار باشد قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت اعمال شود، خط تولید دنا متوقف می شود.ایران خودرو خواستار قیمت گذاری ۴۸ میلیون تومانی برای خودروی دنا بود. بر اساس جلسه امروز شورای رقابت، قیمت تعیین شده برای دنا نهایی است و تغییری در این قیمت‌گذاری اعمال نخواهد شد.

منبع خبر: الف

اخبار مرتبط: اعلام نظر نهایی شورای رقابت در مورد دنا