سرخط
مسئولان وزارت نیروی ایران می‌گویند بارندگی روزهای اخیر در تهران نتیجه "بارورسازی ابرها" بوده که برای اولین بار بر فراز پایتخت ایران انجام شده است.