عقب نشینی دولت از حذف یارانه درآمدهای بالای ۲.۵ میلیون

عضو کمیسیون تلفیق مجلس از عقب نشینی دولت از حذف درآمدهای بالای دو میلیون و نیم در ماه خبر داد و گفت: علی رغم اینکه دولت با این پیشنهاد موافقت کرده بود اما در جلسه چهارشنبه شب با این تبصره مخالفت کرد.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: عقب نشینی دولت از حذف یارانه درآمدهای بالای 2.5 میلیون