قائم مقام وزیر نیرو : به مرحله ورشکستگی منابع آب رسیدیم


قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه حال منابع آب زیرزمینی خوش نیست گفت: به سمت ورشکستگی منابع آب پیش می رویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی با بیان اینکه هم‌ اکنون در دنیا آب به نام طلای آبی نامیده می‌شود و نوبت این است که به عنوان یک سند مستند آب به این نام مطرح شود، گفت: آب صرفه‌ جویی شده نباید به افزایش سطح زیرکشت ختم شود.

قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: ما از میزان آب موجود ۸۰ تا ۸۵ درصد منابع خود را مصرف می کنیم، در حالی که استاندارد مصرف جهانی ۴۰ درصد است و این وضعیت ما را به سمت ورشکستگی منابع آب پیش می‌برد.

محمودی با بیان اینکه وضعیت آب در دنیا به شرایط خاصی رسیده است افزود: همه ما در دنیا در مقابل یک باید قرار گرفته‌ ایم. بانک جهانی سیاست خود را به سمت سیاست «انرژی تشنه» برده است، چرا که آب و انرژی دو زمینه مهم زندگی بشر و تداوم بخش تمدن بشر، نیازمند سرمایه گذاری است.

محمودی با بیان اینکه حال منابع آب زیرزمینی ایران خوش نیست و شما متخصصان این موضوع برای حل بحران هستید گفت: باید با اقدام‌ هایی همچون ساماندهی چاه‌ های غیرمجاز، تغذیه مصنوعی، آبیاری مدرن، فرهنگ‌ سازی، نقشه راه روشن و ضرورت کار با همدیگر برای این موضوع اقدام جدی و اساسی انجام داد.

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: ما در ساختار حوضه آبی در واگذاری فعالیت‌ ها به بخش خصوصی بیش از حد نگران هستیم، باید برای این موضوع فکری کرد و اقدام قاطعی در این مورد انجام داد، باید از نقش تصدی گری بیرون آمده و نقش کارفرمایی خود را داشته باشیم.


منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: قائم مقام وزیر نیرو: ایران به سمت «ورشکستگی» منابع آب پیش می‌رود