اعتراف کم سابقه دولت ایران و هشدار وزیر کشور؛ پول قاچاق مواد مخدر، وارد سیاست شده و ممکن است به عرصه قدرت برسد

وقتی صحبت از رابطه قاچاقچیان مواد مخدر و سیاستمداران می شود معمولا اذهان به سمت بعضی کشورهای آمریکای لاتین معطوف می شود. اما حالا دولت ایران هم می گوید پول حاصل از قاچاق مواد مخدر وارد چرخه سیاست شده است.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: اعتراف کم سابقه دولت ایران و هشدار وزیر کشور؛ پول قاچاق مواد مخدر، وارد سیاست شده و ممکن است به عرصه قدرت برسد