پرونده «شیخ استخاره» در مرحله تجدیدنظر قرار دارد

وی ادامه داد: پرونده این فرد هم اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: توضیح درباره پرونده «شیخ استخاره»