پرونده «شیخ استخاره» در مرحله تجدیدنظر

رئیس دادگاه ویژه روحانیت با اشاره به پرونده موسوم به شیخ استخاره گفت: پرونده این فرد در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: توضیح درباره پرونده «شیخ استخاره»