محمدرضا رحیمی به مرخصی آمد

محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، روز شش اسفند پس از سپری کردن ده روز در زندان اوین به مرخصی آمد. به گزارش کلمه، آقای رحیمی به مدت هفت روز به مرخصی آمده و گفته شده است که این مدت قابل تمدید است. شعبه ۱۱ دیوان  عالی کشور روز چهارشنبه، اول بهمن ماه، اعلام کرد که آقای رحیمی به پنج سال زندان و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. در پی این خبر روز ۲۶ بهمن‌ماه آقای رحیمی به زندان اوین منتقل شد. دیوان عالی کشور اتهامات آقای رحیمی را اخذ رشوه و تحصیل مال از طرق نامشروع عنوان کرده است.  

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: محمدرضا رحیمی به مرخصی آمد