اتحادیه های صنفی در مقابله با قاچاق محصولات فرهنگی موفق تر هستند

تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اتحادیه های صنفی به دلیل آشنایی با بازار، می توانند در مقابله با پدیده قاچاق محصولات فرهنگی موفق تر عمل کنند.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: در میان تمام جریانات روشنفکری ایران توده ای ها از همه به قلب قرن بیستم نزدیک تر بودند. آنان از همه مدرن تر بودند، از همه فرهیخته تر بودند، از همه خوش بین تر بودند، اما قرن بیستم با این بهترین فرزندان ایرانی خود بدترین بازی ها را کرد. چپ ایران در هر حال شکست می خورد. اگر به حاکمیت پس از انقلاب تمکین می کرد و اگر در برابر آن قرار می گرفت؛ راه سوم عقب نشینی بود که این هم نمی توانست شانسی برای موفقیت داشته باشد