نقش و اهمیت رسانه‌های همگانی جهت برپائی و پویائی مردمسالاری، علی صدارت

نقش و اهميت رسانه‌های همگانی جهت برپائی و پويائی مردمسالاری، علی صدارت »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » واقع‌بينی دال بر اين است که به هر ترتيب و در همه جا هنوز دولت از جنس قدرت است. تلاش طرفداران بيان آزادی و کوشندگان معتقد به استقلال و آزادگی و حقوق بشر، پيوسته در اين جهت بوده است که عيار قدرت را از دولت در آلياژ تقنين و اجرا و قضا، هر چه کمتر کنند و توانائی اِعمال حق حاکميت و ولايت را توسط جمهور مردم هر چه بيشتر نمايند

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: نقش و اهميت رسانه‌های همگانی جهت برپائی و پويائی مردمسالاری، علی صدارت