ولایتی: مذاکرات در چارچوب ترسیمی رهبری پیش می رود/ مذاکره کنندگان با پایمردی حافظ حقوق ایران هستند

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: ولایتی: مذاکرات در چارچوب ترسیمی رهبری پیش می رود