دوربینی برای ورود به رگها/عکس

دوربینی برای ورود به رگها/عکس
فردا
شبکه خبر: محققان هلندی موفق به ساخت دوربین بسیار کوچکی شده اند که قابلیت ورود به رگهای قلب را دارد.منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: دوربینی برای ورود به رگها/عکس