یک دادستان در دادگاه استانبول به گروگان گرفته شد

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: يک دادستان ترکيه که به گروگان گرفته شده بود، کشته شد