تبریک آزادسازی تکریت از سوی سخنگوی وزارت امورخارجه

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: تبریک آزادسازی تکریت از سوی سخنگوی وزارت امورخارجه