بهترین و بدترین اتفاقات سال ۹۳

بهترین و بدترین اتفاقات سال 93
فردا
سرویس اجتماعی فردا: سال 1393 مانند تمام سال ها، سرشار از اتفاقات خوب و بد بود. برخی از این اتفاقات در کشورمان اتفاق افتاد و برخی در کشورهای دیگر. بعضی از این اخبار اقتصادی بود و بعضی دیگر اجتماعی، سیاسی و ... . سایت خبری فردا، چندین خبر خوب و بد سال 93 را در این گزارش آورده است که در ادامه می خوانید:

 

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: بهترین و بدترین اتفاقات سال 93