محاکمه مجدد مبارک و پسرانش به اتهام فساد مالی

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: محاکمه دوباره مبارک و دو فرزندش به اتهام اختلاس