سرخط
ایسنا: دادگاه کیفری قاهره امروز(شنبه) اولین جلسه تجدید نظر در پرونده دیکتاتور مخلوع مصر و دو پسرش علاء و جمال مبارک را به اتهام فساد مالی آغاز کرد. به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، اولین جلسه دادگاه تجدید نظر حسنی میارک، رئیس جمهور مخلوع مصر و پسرانش علاء و جمال مبارک به اتهام برداشت غیر قانونی بیش از 125 میلیون پوند مصری از بودجه مالی کاخ‌های ریاست جمهوری راس ساعت 11 امروز به وقت محلی با حضور متهمان و وکلای مدافع در آکادمی پلیس قاهره آغاز شد. در این جلسه که به ریاست حسن حسانین، برگزار شد به پرونده فساد مالی مبارک و دو پسرش که در مصر به پرونده کاخ‌های ریاست جمهوری مشهور است رسیدگی شد. برخلاف جلسات پیشین دادگاه که در آن مبارک و فرزندانش با لباس متهم حاضر می‌شدند در این جلسه با لباس شخصی در دادگاه حضور داشتند. ژانویه گذشته دادگاه قاهره حکم صادر شده از سوی دادگاه جنایی علیه مبارک و پسرانش در زمینه پرونده کاخ‌های ریاست جمهوری را باطل اعلام کرد. دادگاه جنایی قاهره پیش‌تر سه سال زندان برای مبارک و چهار سال زندان با اعمال شاقه برای هر یک از پسرانش در نظر گرفته بود.