سرخط
*خبر کوتاه* محاکمه حسنی مبارک، رییس جمهور سابق مصر و دو فرزندش به اتهام اختلاس، از روز شنبه آغاز شد. آقای مبارک 86 ساله که در یک بیمارستان نظامی…