سرخط
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» از تماس‌های رئیس دفتر سیاسی این جنبش برای کاستن از رنج فلسطینیان ساکن اردوگاه «یرموک» پس از تسلط داعش بر آن خبر داد.